Познати шампионите во тенис меѓу основците

Тенисерите од основните училишта во Република Македонија, минатиот петок 26.05.2017, вна тениските игралишта кај Градскиот базн „Маркови Кули“ во Прилеп, ги одиграа завршните натпревари на државното првенство, што го организира Федерацијата на училишен спорт на Македонија.

 

На првенството беа постигнати следните резултати:

 

6  – 7  оддление – машки

 

 1. Илин Станковски – Прилеп, ОУ „Кире Гавриловски – Јане“
 2.  Петар Игески – Прилеп, ОУ „Блаже Конески“
 3. Милош Гугучевски – Битола, ОУ „Климент Охридски“

 

 

8  – 9  оддление – машки

 

 1. Иван Ангелески – Прилеп, ОУ „Кире Гавриловски – Јане“
 2. Андреј Дамески – Прилеп, ОУ „Кочо Рацин“
 3. Огнен Алексов – Радовиш, ОУ „Крсе Петков Мисирков“

 

6  – 7  оддление – женски

 

 1. Емилија Ризоска – Битола, ОУ „Коле Канински“
 2.  Анастасија Здравеска – Прилеп, ОУ „Кочо Рацин“
 3. Теа Димоска – Прилеп, ОУ „Кочо Рацин“

 

8  – 9  оддление – женски

 

 1. Ангела Мицева – Кавадарци, ОУ „Страшо Пинџур“
 2. Марија Магдалена Биноска – Прилеп, ОУ „Кире Гавриловски – Јане“
 3. Марија Ристеска – Прилеп, ОУ „ Климент Охридски “